Google Adwords

Dzięki reklamom w wyszukiwarce Google możesz dotrzeć do użytkowników, którzy szukają oferowanych przez Ciebie produktów lub usług. Docierasz do potencjalnych klientów z grupy docelowej, jaką wybrałeś. Reklama w Google oparta jest o system kosztu za kliknięcie. Oznacza to, że zapłacisz tylko za wejście potencjalnego klienta na swoją stronę.

Dzięki reklamom w Google możesz dotrzeć do potencjalnych klientów, którzy do tej pory mogli skorzystać jedynie z oferty konkurencji. Wyszukiwarka Google notuje co miesiąc około 1 500 000 000 zapytań (tak, półtora miliarda), część z nich z pewnością dotyczy Twojej branży. Możesz już dzisiaj pojawić się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania