Obowiązek informowania o używaniu plików Cookies

22 marca 2013

22 marca 2013 w życie wchodzi uchwalona uchwalona 16 listopada 2012 ustawa o zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Art. 173 nowej ustawy nakłada obowiązek na administratorów stron internetowych wykorzystujących pliki cookies do informowania użytkowników o tym fakcie. Ustawa wynika z dyrektywy Unii Europejskiej 2009/136/WE.

Na kim ciąży obowiązek?

Jeśli posiadasz stronę internetową, która wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka) to musisz dostosować ją do wymogów nowej ustawy. Znakomita większość stron wykorzystuje pliki cookie, więc nawet jeśli o tym nie wiesz Twoja strona również może podlegać temu obowiązkowi.

Nawet proste, stare strony internetowe w HTML mogą umieszczać na komputerach użytkowników pliki cookie, wystarczy zainstalowany system statystyk, licznik wejść czy widget innego serwisu. To oznacza, że nawet prosta strona firmowa wykonana parę lat temu, teraz może podlegać obowiązkowi aktualizacji i dostosowania do wymogów ustawy.